Фінансування громадських груп, що підтримують українських біженців / Funding for community groups supporting Ukrainian refugees

Apply now

The sunflowers signify peace and empathy with the people of Ukraine

Громадські групи, які прагнуть допомогти українським біженцям, тепер можуть подати заявку на спеціальний грант.

Фонд, який є від ради графства Стаффордшир і управляється Фондом громади Стаффордшира, побачить гранти до 10 000 фунтів стерлінгів, присуджені громадським та волонтерським групам, які допомагають переселеним сім'ям.

Групи повинні будуть допомагати українським біженцям, які зараз перебувають у Стаффордширі. Ця підтримка може включати що завгодно: від зміцнення фізичного, емоційного здоров'я та добробуту, доступу до можливостей англійської мови як другої мови (ESOL) до допомоги біженцям у працевлаштуванні.

Ті, хто може подати заявку, включають:

  • Зареєстровані благодійні організації
  • Створені громадські або добровільні групи
  • Соціальні підприємства
  • Будь-яка інша добровільна, а не комерційна організація
  • Парафіяльні ради мають право подавати заявки на розробку та проведення нових або додаткових заходів, послуг та заходів

Грантова схема вже відкрита, щомісячна панель проводиться до повного використання фонду.

Для отримання повних критеріїв, будь ласка, відвідайте веб-сайт Фонду громади Стаффордшира за адресою www.staffordshire.foundation/grants/newcommunities або електронною поштою office@staffordshire.foundation

*Ми переклали цю сторінку за допомогою Google translate. Будь ласка, повідомте нам, чи це точно. Дякую!

Translation

Community groups that are looking to help Ukrainian refugees can now apply for a special grant.

The fund, which is from Staffordshire County Council and managed by The Community Foundation for Staffordshire, will see grants of up to £10,000 awarded to community and voluntary groups that are helping resettled families.

Groups will need to be helping Ukrainian refugees who are currently staying in Staffordshire. This support can include anything from promoting physical, emotional health and wellbeing, access to English as a Second Language (ESOL) opportunities, through to helping refugees gain employment.

Those who can apply include:

  • Registered charities
  • Constituted community or voluntary groups
  • Social enterprises
  • Any other voluntary, not for profit organisation
  • Parish councils are eligible to apply to develop and deliver new or additional activities, services and events

The grant scheme is open now, with a monthly panel held until the fund is fully utilised.

For full criteria, please visit the Community Foundation for Staffordshire website at www.staffordshire.foundation/grants/newcommunities or email office@staffordshire.foundation