Настанови для українських гостей / Guidance for Ukrainian guests

Охорони здоров'я / Healthcare

Всі сім'ї та особи, які прибувають до Великобританії, повинні зареєструватися у лікаря загальної практики (лікаря) з повсякденних питань зі здоров'ям. 

У разі виникнення термінової потреби в охороні здоров'я з безкоштовним номером NHS слід зв'язатися за номером 111, він вперше направляє до потрібної місцевої служби.

Ви можете знайти, де ви місцеві стоматологи, відвідавши веб-сайт NHS.

Місцева служба Healthwatch може надати інформацію про послуги в цьому районі або висловити занепокоєння щодо доступності.

Лікарі світу – серія перекладних ресурсів листівок

  • Як зареєструватися у лікаря загальної практики – Перекладена брошура та відео, що пояснюють, як зареєструватися у лікаря загальної практики – Як зареєструватися у лікаря загальної практики
  • Право мігрантів на охорону здоров’я – Перекладена листівка, що пояснює право мігрантів на охорону здоров’я у Великобританії – Право мігрантів на охорону здоров’я
  • Як працює Національна служба охорони здоров’я - Перекладена брошура, що пояснює різні послуги в рамках Національної служби охорони здоров’я та як отримати медичну консультацію та медичну допомогу – Як працює Національна служба охорони здоров’я
  • Інформація про оплату NHS - Інформація про оплату NHS за догляд за вагітністю та пологами для українських жінок і сімей - Веб-сайт Maternity action

*Ми переклали цю сторінку за допомогою Google translate. Будь ласка, повідомте нам, чи це точно. Дякую!

 

Translation

All families and individuals arriving in the UK should register with a GP (doctor) for everyday health issues. 

In the event of having an urgent healthcare need, the NHS free number should be contacted via 111, it directs to the right local service, first time.

You can find where you local dentists are by visiting the NHS website.

The local Healthwatch service may be able to give information about services in the area or raise a concerns regarding availability.

Doctors of the world – series of translated leaflet resources

  • ‘How to register with a GP’ - Translated leaflet and video explaining how to register with a GP and book a COVID-19 vaccine - How to register with a GP
  • Migrants’ right to healthcare’ - Translated leaflet explaining migrants’ right to healthcare in the UK - Migrants' right to healthcare
  • ‘How the NHS works’ -Translated leaflet explaining the different services within the NHS and how to seek medical advice and healthcare - How the NHS works
  • ‘NHS charging information’ -Information about NHS charges for maternity care for Ukrainian women and families - Maternity action website